www.smellslikespells.lt svetainių privatumo politika (toliau – Svetainė (-ės)

Ši privatumo politika taikoma šiai (-ioms) Svetainei (-ėms), tačiau nebūtinai taikoma kitoms UAB „Magijos kvapas“ (toliau – Smells Like Spells) svetainėms. Išeidami iš bet kurios (-ių) Svetainės (-ių), perskaitykite svetainės, į kurią pereinate, privatumo politiką. Jei nesutinkate su šios privatumo politikos sąlygomis, nenaudokite Svetainės (-ių).

Jei įeisite ir naudosite Svetainę (-es), tai reikš, kad sutinkate su šiuo privatumo patvirtinimu.

Naudodami šią Svetainę (-es), aiškiai sutinkate ir vienareikšmiškai patvirtinate, kad registruojantis šiose Svetainėje (-se), ją (-as) naudojant pateikta arba su Svetaine (-ėmis) susijusi asmeninė informacija gali būti perduodama į užsienyje esančius ir Svetainę (-es) palaikančius serverius, įskaitant, tačiau neapsiribojant, perdavimus iš šių serverių atgal į šalį, kuriose užsiregistravote, kad būtų galima naudoti ir kurti Svetainę (-es), įskaitant perdavimą Smells Like Spells subrangovams, agentams, atstovams, kurie atlieka su Svetaine (-ėmis) ir paslaugomis susijusias užduotis, arba norint saugoti duomenis atitinkamose duomenų bazėse.

Automatiškai renkama neasmeninė informacija

Smells Like Spells neįsipareigoja saugoti Svetainės (-ių) lankytojų privatumo.

Atkreipkite dėmesį, kad Smells Like Spells gali teikti apibendrintus statistinius duomenis apie klientus, duomenų srautus ir susijusių Svetainių informaciją patikimoms trečiosioms šalims, tačiau šiuose statistiniuose duomenyse nebus asmenį identifikuoti leidžiančios informacijos.

Asmeninė informacija

Smells Like Spells renka asmeninę informaciją, kad galėtų teikti Svetainę (-es) ir kitas Smells Like Spells svetaines, paslaugas ir (arba) produktus, tyrimus, demografinius, statistinius duomenis ir pagalbą klientams, juos kurti ir personalizuoti. Dažniausiai Smells Like Spells renka asmeninę informaciją, kad galėtų asmeniškai su Jumis susisiekti ir atsakyti į klausimus bei įvykdyti užklausas. Tokia informacija gali būti (neapsiribojant) Jūsų vardas, adresas, el. pašto adresas ir telefono numeris. Gavus Jūsų sutikimą šie duomenys bus naudojami su Jumis susisiekti tiesioginės rinkodaros tikslais paštu, el. paštu arba telefonu atliekant rinkos tyrimus, taip pat Jus informuoti ir gauti Jūsų atsiliepimus apie būsimus produktus, paslaugas ir (arba) reklamą. Jei atsiųsite mums produktų užsakymų, prašymų teikti paslaugas arba bet kokios medžiagos į Svetainę (-es), galbūt turėsime su Jumis susisiekti, kad gautume papildomos informacijos, reikalingos užsakymams ir prašymams vykdyti. Jūsų asmeninė informacija be išankstinio Jūsų sutikimo nebus atskleidžiama jokioms trečiosioms šalims, išskyrus atvejus, kai to reikalauja teisės aktai, arba, kad būtų galima įvykdyti Jūsų užsakymą, užklausą, teikti interaktyviąją pagalbą klientams ir tobulinti Smells Like Spells produktus bei paslaugas. Tuo pačiu suteikiate Smells Like Spells teisę teikti informaciją, kurią pateikėte Smells Like Spells minėtiems tikslams, su Smells Like Spells bendradarbiaujantiems partneriams.

Asmeninės informacijos sauga

Atkreipkite dėmesį, kad su asmeninės informacijos teikimu asmeniškai, telefonu, internetu ar naudojant kitokias laikmenas ar terminalus visada yra susijusi rizika. Jokia technologijų sistema nėra visiškai saugi, apsaugota nuo klastočių ar programišių. Smells Like Spells ėmėsi atitinkamų priemonių, kad panaikintų arba sumažintų neteisėtos prieigos, netinkamo naudojimo ir asmeninės informacijos netikslumo riziką. Pvz., rinkdami arba perduodami slaptus duomenis, pvz., mokėjimo kortelės informaciją, naudojame šifravimo technologiją.

Surinktų duomenų tikslumas

Smells Like Spells savo iniciatyva arba Jums pareikalavus papildys trūkstamą, patikslins arba panaikins netikslią arba pasenusią asmeninę informaciją, kurią gavo Smells Like Spells dėl Svetainės (-ių) veiklos.

Lankytojų identifikavimas

Apskritai galite naudoti šią (-ias) Svetainę (-es) informaciniais tikslais neteikdami asmeninės informacijos ir nenurodydami Smells Like Spells, kas esate. Tačiau kartais Smells Like Spells arba jos trečiųjų šalių įgaliotieji asmenys gali įkelti informacijos į Jūsų kompiuterį, kad Smells Like Spells galėtų gauti tam tikrus duomenis. Ši informacija vadinama slapukais. Slapukai dažnai naudojami daugelyje svetainių. Slapukai laikomi Jūsų kompiuterio standžiajame diske, o ne Svetainėje (-se). Smells Like Spells arba jos trečiųjų šalių įgaliotieji asmenys naudos tik informaciją, kurią patys įdėjo į Svetainės (-ių) arba kitų Smells Like Spells svetainių slapukus.

Slapukai leidžia mums teikti geresnes bei efektyvesnes paslaugas ir personalizuoti svetainę. Naudodama slapukus, Smells Like Spells gali toliau kurti ir tobulinti Svetainę (-es).

Šių tipų slapukai leidžia prisijungti kaskart neįvedant prisijungimo vardo, o tarp dviejų apsilankymų nereikia kaskart įtraukti produktų į pirkinių sąrašą, jei per ankstesnį apsilankymą nebaigėte operacijos.

Naudojant šių tipų slapukus, nerenkama jokia asmeninė informacija. T. y. slapukai identifikuoja Jūsų kompiuterį, bet ne Jus.

Jei nenorite gauti slapukų arba norite būti įspėti, kai nustatomi slapukai, galite konfigūruoti naršyklę, jei ji turi tokius parametrus.

Jei pasirinksite atmesti slapukus, negalėsite naudotis visomis interaktyviosiomis Svetainės (-ių) funkcijomis, atsisiųsti tam tikro turinio ir (arba) atlikti tam tikrų operacijų.

Be to, Svetainėje (-se) gali būti naudojamos kitokios technologijos, leidžiančios Smells Like Spells rinkti tam tikrą techninę informaciją, pvz.: Jūsų IP adresą, kompiuterio operacinės sistemos tipą, interneto naršyklės tipą ir prijungtų svetainių adresus, kad galėtų gerinti teikiamas paslaugas.

Nepilnamečiai

Asmenys, kurie pagal galiojančius vietinius įstatymus, yra nepilnamečiai negali teikti Smells Like Spells jokios informacijos per Svetainę (-es). Jei Jūsų šalyje esate nepilnametis arba jaunesnis negu įstatymo numatyto amžiaus, prieš pateikdami informaciją Smells Like Spells per Svetainę (-es) turite gauti tėvų arba kitų teisėtų globėjų sutikimą, išskyrus atvejus, kai tokią veiklą leidžia galiojantys Jūsų šalies įstatymai.

Privatumo politikos modifikavimas

Smells Like Spells pasilieka teisę bet kada iš anksto nepranešusi keisti ar modifikuoti šią privatumo politiką arba keisti, modifikuoti ar uždrausti prieigą prie Svetainės (-ių) ar jos (-ų) turinio.

Konkrečios paslaugos teikimo sąlygos

Smells Like Spells gali nustatyti skirtingas skirtingų paslaugų teikimo sąlygas (pvz., naudojimo sąlygas), įskaitant duomenų apsaugą.